שלבי התקנת המילון

שלב שלישי

לאחר התקנה מהירה, התחילו לתרגם!

שלב שני

לחצו על הקובץ להתקנה מהירה

שלב ראשון

לחצו על לחצן ההורדה
ושמרו את הקובץ