אודות

אתר "מילון אבן שושן" מספק שירותי תרגום ופירוש למילים וביטויים בעברית.
הפירושים לקוחים מתוך מילון אברהם אבן שושן המלא בגרסה המקוונת כפי שמופיעה בתוסף ההרחבה של תוכנת בבילון,